Close

Dodržujte prosím následující pravidla:

  • vytvářejte zpětné odkazy pouze na stránky s národní doménou .cz
  • odkazujte pouze na důvěryhodné www stránky a služby
  • nevyužívejte zpětné odkazy ke zviditelnění obsahu, který je v rozporu s právním řádem České republiky
  • nepoužívejte zpětné odkazy k propagaci nenávistného obsahu
  • budujte přirozené portfolio zpětných odkazů
  • upozorněte nás na případné porušení pravidel

Co je etický kodex

Etický kodex je dokumentem, který shrnuje základní požadavky na chování a jednání všech zákazníků naší platformy. Představuje morální závazek, upozorňující na mravní postoje, chování vůči institucím, firmám, klientům a veřejnosti.

Proč máme etický kodex

Ustanovení etického kodexu slouží k prosazení etického chování a rozhodování, a pomáhá tak zlepšovat vnitřní i vnější prostředí subjektu. Podpisem nebo přihlášením se k etickému kodexu se jednotlivec či firma zavazuje k dodržování konkrétních pravidel a postupů.

Hledáme taková řešení, která naplňují vize klientů a současně jsou v souladu s našimi morálními, bezpečnostními a environmentálními hodnotami.

Obchodní vztahy navazujeme pouze s takovými partnery, kteří vedle smluvních závazků ctí zákonná i etická pravidla, včetně ochrany životního prostředí, mají dobrou pověst a jejichž finanční prostředky pocházejí z legitimních zdrojů.

Provozovatel webové stránky Softconic.cz, společnost 123jobs Media s.r.o. ve své obchodní činnosti respektuje právo na konkurenci s přesvědčením, že férová konkurence a transparentnost napomáhají ke svobodnému rozvíjení podnikání a společnosti jako takové.

Bc. Martina Vaňková | Softconic.cz